Vision, Mission & Core Values

Home / About us / Vision & Mission 

Brand Purpose

“We exist to be the genuine Partner with nature and all partner, incubating and empowering phyto values from local to global. We want to represent the Active Phyto-Innovention as one of the Thailand’s proud (Soft Power).”

VISION

“Partnering with nature, empowering growth. We invent, enhance, and incubate Active Phyto-Innovention to cultivate a healthier world

Innovation

Natural Herbs

Sustainability

MISSION

CULTIVATIONCREATECONVERSIONCONTRIBUTION

PARTNERING WITH NATURE, EMPOWERING GROWTH.

WE INVENT, ENHANCE,AND INCUBATE PHYTO-INNOVENTION TO CULTIVATE A HEALTHIER WORLD

Seeding - ปลูก

สร้างความร่วมมือและสนับสนุนเกษตรกรในการปลูกสมุนไพร ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการนำมาสกัด ร่วมพัฒนากระบวนการปลูก นำองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ถ่ายทอดให้เกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีสารสำคัญในปริมาณสูง พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

Crafting – ปั้น

สร้างสรรค์นวัตกรรมสารสกัดมาตรฐานสมุนไพร (Standardized Herbal Extract) โดยใช้วิทยาการอันทันสมัยพร้อมทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ผลิตสารสกัดที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำอาง เป็นผู้นำอันดับ 1 ในการส่งออกสมุนไพรไทยมาก กว่า 25 ปี ทั่วโลก ทำให้สารสกัดสมุนไพรเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยชั้นนำในประเทศไทยและทั่วโลก

Transforming – เปลี่ยน

พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำหน้า เกิดเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง เพื่อช่วยรักษา ดูแลและส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและโลกอย่างยั่งยืน

CONTRIBUTION – ปัน

ใส่ใจในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนต่อสังคมตามมาตรฐานโรงงานสีเขียว พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ถ่ายทอดให้เกษตรกร เพื่อสร้างมูลค่ารายได้และต่อยอดธุรกิจส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรไทยอย่างภูมิใจ

“ ทำให้ผู้คนอยู่รอด..แล้วธุรกิจจะเติบโตเอง “

More than ingredient, We deliver the best Active Phyto-innovention (Innovation + Invention) from natural with scientific proof from our laboratory. we give our partner the best 360° personized incubation to create an effective result for all business

ธุรกิจที่ดีคือ ธุรกิจที่สามารถสร้างผลกระทบที่ดีให้ผู้คน สังคมและโลกไปพร้อมๆ กัน SNPS ไม่ได้ทำธุรกิจตามกระแสที่เพียงเพื่อเติบโตทางรายได้แบบชั่วคราว แต่เราต้องการสร้างธุรกิจที่พร้อมช่วยทำให้ผู้คนอยู่รอดได้ทั้งในยามปกติและช่วงวิกฤต ประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยใช้มายาวนานทั้งใช้เป็นอาหาร ดูแลสุขภาพและรักษาโรค SNPS เป็นบริษัทผู้ผลิตสารสกัดสมุนไพรใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอางและยามาก กว่า 25 ปี และเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังให้กับบริษัทที่ผลิตสินค้าดูแลสุขภาพ ความงามชั้นนำต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราผลิตสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชาย และอื่นๆ ส่งให้บริษัทต่างๆ ทำเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยผู้ป่วยโควิดได้มากมาย เพราะเราเชื่อว่าการที่ได้ช่วยดูแลผู้คนให้อยู่รอดอย่างมีสุขภาพที่ดี..แล้วธุรกิจจะเติบโตเอง..และที่สำคัญจะต้องสามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้ด้วย

ประวัติการเริ่มต้นธุรกิจ

จากที่เติบโตในครอบครัวของการทำไร่ชาและเห็นการสร้างธุรกิจพ่อแม่ที่สร้างรายได้จากการขายชาและสามารถเกื้อกูลให้กับเกษตรกรเข้ามาปลูกชาในไร่ของเรา ช่วยให้มีรายได้และเราได้ผลผลิตใบชาที่ดี การดื่มชาก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย จึงมีความสนใจการดูแลสุขภาพโดยอาศัยพืชสมุนไพรที่เราสามารถปลูกในท้องถิ่น จึงมาเรียนต่อด้านเภสัช และได้เป็น อาจารย์ที่คณะเภสัชฯ มหิดล สอนเรื่องการตั้งตำรับยาต่างๆ ต่อมาได้ร่วมก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่ ม.แม่ฟ้าหลวง ซึ่งเน้นการทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรทั้งเพื่อความงามและดูแลสุขภาพ จากที่อยู่ในวงการจะเห็นว่าเรานำเข้าสารสกัดพืช สมุนไพรจากต่างประเทศเยอะมาก ทั้งที่เรามีพืชสมุนไพรท้องถิ่นดีๆ เยอะแต่ใช้กันแค่ตำรับยาแผนโบราณ ไม่ค่อยมีการนำมาสกัดแบบมีมาตรฐานสารสำคัญ ทำให้รู้สึกเสียดายองค์ความรู้จากภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรในบ้านเราดีๆ หลายชนิดที่มีคุณภาพสารดีกว่าประเทศอื่น จึงต้องการนำความรู้เรื่องกระบวนการสกัดและควบคุมมาตรฐานในทางเภสัชมาพัฒนาจนได้สารที่มีมาตรฐานในระดับสากล จนได้ก่อตั้ง SNPS ในปี 2542 ซึ่งเป็นบริษัทสารสกัดสมุนไพรแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ผลิตสารสกัดมาตรฐานระดับสากลโดยใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่น ปัจจุบันเราสามารถผลิตสารสกัดได้มากกว่า 300 ชนิด รวมปริมาณ 500 ตันต่อปี สามารถนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งในประเทศและสามารถส่งออกไปกว่า 33 ประเทศ

จากเกษตรสมุนไพรเกื้อกูลชุมชน สู่นวัตกรรมเกื้อกูลโลก

ปลูก (Seeding) จากจุดเริ่มต้นแนวคิดที่ต้องการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยและสร้างมูลค่าของสมุนไพรท้องถิ่นในประเทศให้มีมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำ ทำให้เราสร้างโมเดล “แทนคุณไทยฟาร์ม” ซึ่งเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรกว่า 40 จังหวัด 400 ครอบครัว และได้เกื้อกูลให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ปลูกสมุนไพรที่เราคัดเลือกให้ได้สมุนไพรชั้นดี ที่มีสารสำคัญได้มาตรฐาน

ปั้น (Crafting) เรามีความร่วมมือนักวิจัยด้านสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศเพื่อจะพัฒนาให้ได้สารสกัดสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำนวัตกรรมมาต่อยอดรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรที่ล้ำหน้าเพื่อใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงนำกากที่เหลือจากสมุนไพรมาสร้างผลผลิตอื่นๆ

เปลี่ยน (Transforming) เราสร้างสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเกิดเป็นนวัตกรรมสมุนไพรไทยที่ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพและความงาม ที่เห็นผลจริง ปลอดภัย นอกจากนี้ยังตระหนักถึงเรื่องกระบวนการผลิตหรือแปรรูปสมุนไพรต่างๆ ว่าจะสร้างของเสียอะไรให้สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ทำให้เราศึกษามาตรฐานโรงงานสีเขียวโดยเป็นโรงงานผลิตสารสกัดและแปรรูปสมุนไพรสีเขียวมากว่า…ปี ทำให้เราเป็นโรงงานแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Leed Goal ที่ลดของเสียแบบ Zero sum waste และลดการใช้พลังงานได้ถึง 30%

SNPS ยังได้เตรียมแผนในการพัฒนาสมุนไพรต่อไปให้ดีขึ้น ทั้งเรื่องการทำให้ “แทนคุณไทยฟาร์ม”เป็นฟาร์มสมุนไพรที่เพิ่มคาร์บอนเครดิต นอกจากได้ผลผลิตสมุนไพรที่ดีแล้วยังดีต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่ารายได้สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น เพราะ SNPS ไม่ได้ทำธุรกิจตามกระแสแต่ทำธุรกิจด้วยหัวใจที่รักและเชื่อมั่นในพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เราสร้างธุรกิจเพื่อช่วยผู้คนให้อยู่รอดและมีสุขภาพดีมาตั้งแต่เราเริ่มต้นเมื่อ 25 ปี ที่แล้ว ดังนั้นเรื่องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Business Sustainability ทั้ง BCG, ESG หรืออะไรที่จะมีมาเรื่อยๆ คงไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากต่อการที่เราจะพัฒนาต่อไปเพราะ SNPS พร้อมจะนำองค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้สมุนไพรดีๆ ของไทยอย่างภูมิใจและช่วยดูแลสังคมและโลกต่อไป

สิ่งที่ทำให้ SNP แตกต่างจากธุรกิจการผลิตสมุนไพรเพื่อสุขภาพอื่นๆ

1. เราให้ความสำคัญของสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ การปลูก การสกัด การเปลี่ยนหรือแปรรูปในแบบที่สารจากสมุนไพรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากสุด รวมถึงการพัฒนาระบบการปลูกสมุนไพรร่วมกับการสร้างคาร์บอนเครดิต ที่นอกจากดูแลสุขภาพของคนไทยแล้ว ยังช่วยดูแลสุขภาพของสิ่งแวดล้อมด้วย ที่เป็นเป้าหมายของการสร้างแทนคุณไทยฟาร์ม

2. เราเน้นการสร้างคุณค่าของสมุนไพรให้ประเทศเราสามารถอยู่รอดโดยพึ่งพาตนเองได้ เช่น โครงการผลิตสมุนไพรไทยเป็นยาประจำบ้านที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อสร้าง Soft power สมุนไพรไทยให้มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ไปไกลระดับโลก

3. จะสร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยที่นำไปต่อยอดด้านสุขภาพและความงามได้มากขึ้น

“ We promise to manufactured standardized quality products and satisfying services to meet our customers needs ”

Specialty Natural Products Public Company Limited

Amata Nakorn 700/364 Moo 6 Nong Mai Daeng , Thailand 20000, Muang Chonburi, Chonburi 20000

038-458-698

Follow us :

Copyright © Specialty Natural Products Co.,Ltd. (2022). All Rights Reserved.