วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

Vision, Mission & Core Values

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

Brand Purpose

“จุดประสงค์ของเราคือการคิดค้นสร้างสรรค์คุณค่าจากธรรมชาติเพื่อผลักดันทุกภาคส่วนผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติและสมุนไพรไทยจากท้องถิ่นไปสู่ระดับโลก เราต้องการที่จะเป็นตัวแทนบริษัทจากประเทศไทย ที่ผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับจากระดับโลก เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย (ในอีกมุมหนึ่งของ SOFT POWER ที่สำคัญ)”

วิสัยทัศน์ (VISION)

“คิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนา นวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติและสมุนไพรไทย สู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและโลกที่ยั่งยืน”

Innovation

Natural Herbs

Sustainability

พันธกิจ (MISSION)

ปลูก – ปั้น – เปลี่ยน – ปัน

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

คิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสมุนไพรไทย สู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและโลกที่ยั่งยืน

CULTIVATION - ปลูก

ร่วมมือกับเครือข่ายเกตรกรไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธ์ การปลูก ตลอดจนการสกัดสมุนไพรไทยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างมูลค่าของสมุนไพรไทย พร้อมปลูกฝังแนวคิดคุณค่าของการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่ส่งตรงจากต้นน้ำ สู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

CREATION – ปั้น

สร้างสรรค์ ปลุกปั้น นวัตกรรมสารสกัดจากสมุนไพรไทย (API) โดยผนึกกำลังความร่วมมือกับวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อยกระดับวงการอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย ให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง พร้อมสร้าง Soft power นวัตกรรม สารสกัดจากสมุนไพรไทย (API) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

CONVERSION – เปลี่ยน

พัฒนาและต่อยอดสารสกัดจากสมุนไพรไทย (API) ผ่านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการเลือกใช้นวัตกรรมที่ดีที่สุด เพื่อสร้างสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพและความงามที่ปลอดภัยและเห็นผลจริง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้บริโภค

CONTRIBUTION – ปัน

ใส่ใจในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนต่อสังคมตามมาตรฐานโรงงานสีเขียว พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ถ่ายทอดให้เกษตรกร เพื่อสร้างมูลค่ารายได้และต่อยอดธุรกิจส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรไทยอย่างภูมิใจ

“ ทำให้ผู้คนอยู่รอด..แล้วธุรกิจจะเติบโตเอง “

เราเชื่อมั่นในศักยภาพอันไร้ขอบเขตที่เกิดจากการผสานภูมิปัญญาของธรรมชาติและนวัตกรรมของมนุษย์ เราไม่ใช่แค่บริษัทหรือโรงงานที่จัดหาสารสกัดทั่วไป แต่เราเป็นชุมชนของนักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร นักคิด ผู้ผลิตและผู้สนับสนุนที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการ ปลูก ปั้น เปลี่ยน ปัน แนวคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ จนเกิดเป็นนวัตกรรมสกัดสารสำคัญจากธรรมชาติและสมุนไพรไทย (API: Active Phyto-Innovention) ที่มีคุณภาพสูง นำไปสู่โซลูชั่นครบวงจรที่ตอบโจทย์คู่ค้าในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านสุขภาพและความงาม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทั้งคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้บริโภค

ธุรกิจที่ดีคือ ธุรกิจที่สามารถสร้างผลกระทบที่ดีให้ผู้คน สังคมและโลกไปพร้อมๆ กัน SNPS ไม่ได้ทำธุรกิจตามกระแสที่เพียงเพื่อเติบโตทางรายได้แบบชั่วคราว แต่เราต้องการสร้างธุรกิจที่พร้อมช่วยทำให้ผู้คนอยู่รอดได้ทั้งในยามปกติและช่วงวิกฤต ประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยใช้มายาวนานทั้งใช้เป็นอาหาร ดูแลสุขภาพและรักษาโรค SNPS เป็นบริษัทผู้ผลิตสารสกัดสมุนไพรใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอางและยามากกว่า 25 ปี และเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังให้กับบริษัทที่ผลิตสินค้าดูแลสุขภาพ ความงามชั้นนำต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมาเราผลิตสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชาย และอื่นๆ ส่งให้บริษัทต่างๆ ทำเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยผู้ป่วยโควิดได้มากมาย เพราะเราเชื่อว่าการที่ได้ช่วยดูแลผู้คนให้อยู่รอดอย่างมีสุขภาพที่ดี..แล้วธุรกิจจะเติบโตเอง..และที่สำคัญจะต้องสามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้ด้วย

ประวัติการเริ่มต้นธุรกิจ

จากที่เติบโตในครอบครัวของการทำไร่ชาและเห็นการสร้างธุรกิจพ่อแม่ที่สร้างรายได้จากการขายชาและสามารถเกื้อกูลให้กับเกษตรกรเข้ามาปลูกชาในไร่ของเรา ช่วยให้มีรายได้และเราได้ผลผลิตใบชาที่ดี การดื่มชาก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย จึงมีความสนใจการดูแลสุขภาพโดยอาศัยพืชสมุนไพรที่เราสามารถปลูกในท้องถิ่น จึงมาเรียนต่อด้านเภสัชฯ และได้เป็น อาจารย์ที่คณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยมหิดล สอนเรื่องการตั้งตำรับยาต่างๆ ต่อมาได้ร่วมก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเน้นการทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรทั้งเพื่อความงามและดูแลสุขภาพ จากที่อยู่ในวงการจะเห็นว่าเรานำเข้าสารสกัดพืช สมุนไพรจากต่างประเทศเยอะมาก ทั้งที่เรามีพืชสมุนไพรท้องถิ่นดีๆ เยอะแต่ใช้กันแค่ตำรับยาแผนโบราณ ไม่ค่อยมีการนำมาสกัดแบบมีมาตรฐานสารสำคัญ ทำให้รู้สึกเสียดายองค์ความรู้จากภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรในบ้านเราดีๆ หลายชนิดที่มีคุณภาพดีกว่าประเทศอื่น จึงต้องการนำความรู้เรื่องกระบวนการสกัดและควบคุมมาตรฐานในทางเภสัชฯ มาพัฒนาจนได้สารที่มีมาตรฐานในระดับสากล จนได้ก่อตั้ง SNPS ในปี 2542 ซึ่งเป็นบริษัทสารสกัดสมุนไพรแห่งแรกและใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยที่ผลิตสารสกัดมาตรฐานระดับสากลโดยใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่น ปัจจุบันเราสามารถผลิตสารสกัดได้มากกว่า 300 ชนิด รวมปริมาณ 500 ตันต่อปี สามารถนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งในประเทศและสามารถส่งออกไปกว่า 33 ประเทศ

จากเกษตรสมุนไพรเกื้อกูลชุมชน สู่นวัตกรรมเกื้อกูลโลก

ปลูก (Seeding) จากจุดเริ่มต้นแนวคิดที่ต้องการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยและสร้างมูลค่าของสมุนไพรท้องถิ่นในประเทศให้มีมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำ ทำให้เราสร้างโมเดล “แทนคุณไทยฟาร์ม” ซึ่งเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรกว่า 40 จังหวัด 400 ครอบครัว และได้เกื้อกูลให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ปลูกสมุนไพรที่เราคัดเลือกให้ได้สมุนไพรชั้นดี ที่มีสารสำคัญได้มาตรฐาน

ปั้น (Crafting) เรามีความร่วมมือนักวิจัยด้านสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศเพื่อจะพัฒนาให้ได้สารสกัดสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำนวัตกรรมมาต่อยอดรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรที่ล้ำหน้าเพื่อใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงนำกากที่เหลือจากสมุนไพรมาสร้างผลผลิตอื่นๆ

เปลี่ยน (Transforming) เราสร้างสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเกิดเป็นนวัตกรรมสมุนไพรไทยที่ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพและความงาม ที่เห็นผลจริง ปลอดภัย นอกจากนี้ยังตระหนักถึงเรื่องกระบวนการผลิตหรือแปรรูปสมุนไพรต่างๆ ว่าจะสร้างของเสียอะไรให้สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ทำให้เราศึกษามาตรฐานโรงงานสีเขียวโดยเป็นโรงงานผลิตสารสกัดและแปรรูปสมุนไพรสีเขียวมามากกว่า 25 ปี ทำให้เราเป็นโรงงานแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Leed Goal ที่ลดของเสียแบบ Zero sum waste และลดการใช้พลังงานได้ถึง 30%

SNPS ยังได้เตรียมแผนในการพัฒนาสมุนไพรต่อไปให้ดีขึ้น ทั้งเรื่องการทำให้ “แทนคุณไทยฟาร์ม” เป็นฟาร์มสมุนไพรที่เพิ่มคาร์บอนเครดิต นอกจากได้ผลผลิตสมุนไพรที่ดีแล้วยังดีต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่ารายได้สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น เพราะ SNPS ไม่ได้ทำธุรกิจตามกระแสแต่ทำธุรกิจด้วยหัวใจที่รักและเชื่อมั่นในพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เราสร้างธุรกิจเพื่อช่วยผู้คนให้อยู่รอดและมีสุขภาพดีมาตั้งแต่เราเริ่มต้นเมื่อ 25 ปี ที่แล้ว ดังนั้นเรื่องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Business Sustainability ทั้ง BCG, ESG หรืออะไรที่จะมีมาเรื่อยๆ คงไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากต่อการที่เราจะพัฒนาต่อไปเพราะ SNPS พร้อมจะนำองค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้สมุนไพรดีๆ ของไทยอย่างภูมิใจและช่วยดูแลสังคมและโลกต่อไป

สิ่งที่ทำให้ SNPS แตกต่างจากธุรกิจการผลิตสมุนไพรเพื่อสุขภาพอื่นๆ

1. เราให้ความสำคัญของสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ การปลูก การสกัด การเปลี่ยนหรือแปรรูปในแบบที่สารจากสมุนไพรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากสุด รวมถึงการพัฒนาระบบการปลูกสมุนไพรร่วมกับการสร้างคาร์บอนเครดิต ที่นอกจากดูแลสุขภาพของคนไทยแล้ว ยังช่วยดูแลสุขภาพของสิ่งแวดล้อมด้วย ที่เป็นเป้าหมายของการสร้างแทนคุณไทยฟาร์ม

2. เราเน้นการสร้างคุณค่าของสมุนไพรให้ประเทศเราสามารถอยู่รอดโดยพึ่งพาตนเองได้ เช่น โครงการผลิตสมุนไพรไทยเป็นยาประจำบ้านที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อสร้าง Soft power สมุนไพรไทยให้มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ไปไกลระดับโลก

3. จะสร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยที่นำไปต่อยอดด้านสุขภาพและความงามได้มากขึ้น

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)