โครงสร้างการถือหุ้น

Shareholding Structure

หน้าหลัก / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)