Seeding our local wisdom,

Growing the global future

" บ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น เติบโตสู่โลกอนาคตที่ยั่งยืน "

โครงการ Partnership Farming ซึ่งเป็นสถานที่เพาะปลูก พัฒนาสายพันธุ์ต้นแบบ ของ SNPS Group ที่ได้ร่วมพัฒนา และสนับสนุนเกษตรกรไทย ให้ผลิตสมุนไพรไทยคุณภาพ เพื่อเป็นวัตถุตั้งต้นในการสร้างนวัตกรรมสมุนไพรไทย เพิ่มโอกาสเติบโตร่วมกับกลุ่มเกษตรกร และผู้ปลูกสมุนไพรไทย
บริษัท คาเน อินโนเวชั่น จำกัด นำเทคโนโลยีล้ำสมัยจาก บริษัท คาเน จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) มาสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ เราเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และความชำนาญด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุ รูปแบบ ประกอบกับการใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม ทำให้บรรจุภัณฑ์จากคาเน อินโนเวชั่น สามารถช่วยรักษาและคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายใน ช่วยลดต้นทุน และเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ผู้บริโภค

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ (SNPS) เป็นผู้นำในการสกัดสารสกัดมาตรฐานสมุนไพรไทย (Standardized Herbal Extract) ที่มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต ทำให้สามารถกำหนดปริมาณสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ให้มีความเสถียร ทำให้วัตถุดิบจาก SNPS มีคุณภาพระดับสากล สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร น้ำมันสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร

บริษัท เวลล์โนเวชั่นส์ จำกัด มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ของ สมุนไพรไทย (Trust) ในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยี (Value Added) โดยประกอบธุรกิจต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีการพิสูจน์ โดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากผืนแผ่นดินไทย นำไปสู่การ กระจายรายได้สู่ ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ เวชสำอาง เสริมอาหาร ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพรพัฒนา และเครื่องมือแพทย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำเอาสมุนไพรไทยมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้คนอย่างยั่งยืน

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ (SNPS) เป็นผู้นำในการสกัดสารสกัดมาตรฐานสมุนไพรไทย (Standardized Herbal Extract) ที่มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต ทำให้สามารถกำหนดปริมาณสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ให้มีความเสถียร ทำให้วัตถุดิบจาก SNPS มีคุณภาพระดับสากล สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร น้ำมันสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ เวชสำอาง เสริมอาหาร ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพรพัฒนา และเครื่องมือแพทย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำเอาสมุนไพรไทยมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้คนอย่างยั่งยืน

บริษัท คาเน อินโนเวชั่น จำกัด นำเทคโนโลยีล้ำสมัยจาก บริษัท คาเน จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) มาสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ เราเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และความชำนาญด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุ รูปแบบ ประกอบกับการใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม ทำให้บรรจุภัณฑ์จากคาเน อินโนเวชั่น สามารถช่วยรักษาและคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายใน ช่วยลดต้นทุน และเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ผู้บริโภค

บริษัท เวลล์โนเวชั่นส์ จำกัด มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ของ สมุนไพรไทย (Trust) ในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยี (Value Added) โดยประกอบธุรกิจต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีการพิสูจน์ โดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากผืนแผ่นดินไทย นำไปสู่การ กระจายรายได้สู่ ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

โครงการ Partnership Farming ซึ่งเป็นสถานที่เพาะปลูก พัฒนาสายพันธุ์ต้นแบบ ของ SNPS Group ที่ได้ร่วมพัฒนา และสนับสนุนเกษตรกรไทย ให้ผลิตสมุนไพรไทยคุณภาพ เพื่อเป็นวัตถุตั้งต้นในการสร้างนวัตกรรมสมุนไพรไทย เพิ่มโอกาสเติบโตร่วมกับกลุ่มเกษตรกร และผู้ปลูกสมุนไพรไทย

ธุรกิจของเรา

มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียว

Previous slide
Next slide

โรงงานผลิตสมุนไพรและ สารสกัดสมุนไพรไทย

❝ เราจึงมั่นใจในมาตรฐานของสินค้าทุกชิ้นและพร้อมที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา SNPS ประสบความสำเร็จในการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับ สมุนไพรไทย ที่ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เรามีความตั้งใจที่จะส่งตรงสินค้าที่มีคุณภาพและส่วนผสมที่เป็นเลิศในราคาที่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความพร้อมที่จะนำเสนอการบริการแบบครบวงจรเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาคมโลก ❞

อัพเดทข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดของ SNPS
งานแสดงสินค้า

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)