สารจากประธาน

Message from chairman

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / โครงสร้างองค์กร / สารจากประธาน

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เราคือ
" ผู้นำด้านนวัตกรรมสมุนไพรเคียงคู่สิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน "

รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์

• ประธานกรรมการบริหาร

“อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย ต้องก้าวให้ทันโลก ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
โดยไทยได้เปรียบเพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก มีความมั่นคงทางอาหาร”

“BCG Model is an economic development model that aims to develop the economy. By leveraging its strengths in biodiversity and culture, Thailand can create a strong and sustainable economy that benefits all communities.”

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)