งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน

Financial Statements and MD&A

หน้าหลัก / นักลงทุนสัมพันธ์ / ผลการดำเนินงาน / งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน

เอกสารงบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินเสมือน

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)