คณะกรรมการบริษัท

Board of directors

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / โครงสร้างองค์กร / คณะกรรมการบริษัท 

นายสุรพิทย์ กีรติบุตร

• ประธานกรรมการ

รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์

• รองประธานกรรมการ

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล

• กรรมการตรวจสอบ

นายกุดั่น สุขุมานนท์

• กรรมการตรวจสอบ

ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์

• กรรมการ

ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา

• กรรมการ

นายสุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ

• กรรมการ

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)