คณะกรรมการตรวจสอบ

Audit committee

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / โครงสร้างองค์กร / คณะกรรมการตรวจสอบ

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล

• กรรมการตรวจสอบ

นายกุดั่น สุขุมานนท์

• กรรมการตรวจสอบ

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)