การพัฒนาที่ยั่งยืน

Sustainability

หน้าหลัก / การพัฒนาที่ยั่งยืน 

นโยบายภาพรวม

เป็นผู้นำด้านโรงงานที่ได้มาตรฐาน Green Factory แบบครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย (Leed goal) และมีการหมุนเวียนน้ำหรือของเหลือจากการสกัดสมุนไพรกลับมาใช้ใหม่

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

“ เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และให้บริการเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ”

นโยบายความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Policy)

” เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และบริการให้เป็นที่พอใจของลูกค้า ”

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)